Yhteystiedot

Alnus ry
Mastotie 10
68100 Himanka

Metsähistoriaa / Pikkurata 

Eskolan asema


Keväällä 1921 alkoi Eskolassa veturitallin sekä pajan rakennus. Aluksi tallissa oli pilttuut kahdelle veturille sekä vesitorni. Myöhemmin lisättiin kolmas raide ja pilttuu.

Lestin hoitoalueen pääkonttori rakennettiin vuonna 1922. Samassa talossa oli myös metsänhoitajan asunto. Alueelle rakennettiin käpykaristamo, saha, taimitarha ja pilketehdas.

Eskolassa oli oma taimitarha, joka tuotti männyn ja kuusen taimia Lestin hoitoalueen lisäksi myös muille hoitoalueille. Nykyään taimitarhasta on jäljellä vesitorni sekä mahtava kuusiaita.

Vuonna 1964 Lestin hoitoalue myi veturitallin, pajan ja hiilivaraston. Nykyään Pikkuradan aikaisista rakennuksista Eskolassa on jäljellä veturitalli. Muut rakennukset sekä raiteet on purettu.

veturitalli1.jpg

Kuva vanhoista veturitalleista Kuva SKSA/Pikkurata.

Katso lisää Eskolan metsäratamuseosta ja perinnekeskuksesta.
www.kotinet.com/eskolan.kyla/.

Vuonna 1984 aloitettiin Eskolan kylätaloprojekti, jonka ansiosta vanhasta veturitallista tehtiin kylätalo sekä alettiin tallentaa metsärataperinnettä. Vanhan asemarakennuksen ympäristöön on rakennettu uusia asuntoja.

Veturitalli otettiin nykyiseen käyttöönsä vuonna 1987. Talossa järjestetään monenlaista harrastustoimintaa ja vanhusten ruokapalvelu.

 

 

Pikkurata

Rakentaminen

Lastaus

Lossaus

Kämppäelämää

Itäoja

Saariveden kämppä

Ristilä

Eskolan asema

Veturit

Purkaminen

Jätkistä herroihin


Kartta

 


kotisivut yhdistykselle