Yhteystiedot

Alnus ry
Mastotie 10
68100 Himanka

Metsähistoriaa / Pikkurata 

Purkaminen


Eskolan metsäradan eli Pikkuradan toiminta alkoi hiipua vähitellen 1950-luvun aikana.

Osa valtionmaista oli luovutettu asutukseen, joten Lestin hoitoalueen metsäpinta-ala oli vähentynyt selvästi.

Autokanta oli 1950-luvulla niin kehittynyttä, että autokuljetus oli halvempaa ja joustavampaa. Radan vanhetessa myös ylläpitokustannukset kasvoivat. Rata ei ollut enää kannattava.

Metsähallitus purki radan vuoden 1961 aikana. Radasta tehtiin metsäautotie ja kalusto romutettiin. Yhtään veturia ei säilytetty, vaikka niin toivottiin. Myös kämpät ovat kadonneet Pikkuradan varrelta.

Jäljellä on kunnostettu  veturitalli, joka toimii Eskolan kylän kylätalona. Sievin Saariveden kämppä on myös kunnostettu metsärataperin-nettä kunnioittaen.

Pikkuradan historiakirjaan on tallennettu valokuvia ja haastatteluja radan 40 toimintavuoden ajalta. Radan historiasta ja viime vuosien tapahtumista on tehty useita videoita.

purku1.jpg
Irrotetut kiskot vedettiin veturien kyytiin ja myytiin romuraudaksi. Jäljelle jäivät muistot, joita on tallennettu mm. Pikkurata-kirjaan. Kuva SKSA/Pikkurata.

Tarina radan viime ajoilta

 

 

Pikkurata

Rakentaminen

Lastaus

Lossaus

Kämppäelämää

Itäoja

Saariveden kämppä

Ristilä

Eskolan asema

Veturit

Purkaminen

Jätkistä herroihin

Kartta

 

 


kotisivut yhdistykselle