Yhteystiedot

Alnus ry
Mastotie 10
68100 Himanka

Metsähistoria / Metsänhoito / J. Snellmannin kirje

Pelko metsien loppumisesta


Lohtajan kirkkoherra J. Snellman antoi tammikuussa 1800 kirjeessään Suomen talousseuralle seuraavanlaisen kuvauksen Lohtajalaisista (Suur-Lohtaja) metsistä (kappale- ja lausejako muotoiltu jälkeenpäin):

"Niin rikas kuin Lohtajan pitäjä ennen aikaan onkin ollut honkahirsistä, niin rutiköyhä se on nyt. Sitten kun metsät pelottavassa määrässä ovat harventuneet ylenmääräisen tervanpolton seurauksena, monien metsäpalojen takia, jonkin verran myös laivanrakennuksen ja kolmena viimeisenä vuonna sen johdosta, että on hakattu sahapölkkyjä Anders Roosin sekä osakumppaninsa kanssa äskettäin Rauman koskelle (Himangalle) perustamaa sahamyllyä varten, lukuunottamatta asuinrakennuksia varten vuosittain tapahtuneita hirren hakkuita.

Talojen rakentajat eivät saa enään ainoatakaan hirttä lähempää kuin 7-9 peninkulman päästä, läheltä Lestin kappelia, missä honkametsäkin on niin harventunut ja vähentynyt, että tuskin 10 vuoden kuluttua koko Lohtajan alueella on saatavana honkahirttä ainoatakaan asuinrakennusta varten, jollei saada asetetuksi kieltoa tai ainakin sitä ennen paremmin rajoitetuksi tarpeetonta hakkuuta ja ylenmääräistä tervanpolttoa tai kiireesti toimeenpannuksi- metsänjakoa, jolloin jokainen arvattavasti alkanee paremmin hoitaa palstalleen osuneita hirsiaineksia ja muuta tarpeellista metsää.

Hentoa mäntymetsää on tosin kaikkialla vielä jonkin verran, muuta suuremmat puut ovat jo pilatut tervaksiksi.

Kuustakin on täällä kyllä entisaikaan ollut saatavissa, mutta on, kun sitä on hakattu hirsiksi, malkahirsiksi, aidaksiksi, seipäiksi, vitsaksiksi, astioiksi ja etenkin tervatynnyrin vanteiksi, niin tyystin hävinnyt, että tuskin latohirttä on muualla kuin Himangan, Hillilän, Mutkalammen ja Toholammen kylissä, ja niissäkin kutakuinkin harvoissa paikoissa.

Haapa on enimmäkseen loppuun hakattu ladoiksi ja aidoiksi ja kaadettu lehdeksiä otettaessa.

Koivua ja muuta ainoastaan polttopuuksi kelpaavaa sekametsää on vielä jossain määrin saatavissa. Ei kuitenkaan kaikissa kylissä yhtä lähellä tai yhtä runsaasti"

 

kotisivut yhdistykselle