Yhteystiedot

Alnus ry
Mastotie 10
68100 Himanka


Kirjoittanut Rauno Laasanen

Julkaistaan www.alnus.fi – sivuilla tekijän luvalla

 

KESKI-POHJANMAAN METSÄNHOITOYHDISTYSTEN LIITTO
50–vuotta
1940-1990
METSÄNOMISTAJAN ASIALLARauno Laasanen

on syntynyt Vetelissä 18.3.1930 ja käynyt Tuomarniemen Metsäkoulun v. 1952-1953. Ensimmäinen työsuhde oli Pohjanmaan Puu Oy:lla 1.1.-30.8.54. Tämän jälkeen Laasanen valittiin Sievin Mesänhoitoyhdistyksen neuvojaksi 1.9.54 alkaen. Työsuhde Sievissä kesti 31.3.70 saakka. Huhtikuun -70 alusta 30.6.90 saakka Laasanen toimi K-P:n Metsänhoitoyhdistysten liiton toiminnanjohtajana

 

Sisällysluettelo: 

Lukijalle

Metsien merkitys eri aikakausina

Metsänhoitoyhdistyksiä perustetaan

Katsaus Keski-Pohjanmaan Metsänhoitoyhdistysten Liiton toimintaan vv. 1940 - 1990

Metsänhoitoyhdistyslaki tulee

Puun hinta kohahtaa ja romahtaa

Metsäojitustoiminta esille

Hintaseuranta alkaa

Katkonaista toimintaa

Toiminnanjohtajan palkkaaminen esille

Yhteismarkkinointi

Toiminnanjohtajakysymys jälleen esille

Toiminta vakinaistuu

Metsänhoitoyhdistysten kehittäminen alkaa

Voimakkaan kehityksen vuosikymmen

Liiton toiminnan kehittäminen

Toimihenkilömuutokset

Metsäpohjanmaa-hanke

Sellutehdasta puuhaamaan

Hintasuositussopimukset

Puukaupan ohjaus

Operaatio 40

Metsäverotus huolestuttaa

Lähetystöjä Helsingissä

Sääntöuudistuksia

Nykyinen hallinto ja toiminnan puitteet

Loppupäätelmiä

Liiton puheenjohtajat vuosina 1940–1990

 

 

 

Julkaisun laatimista ja painatusta ovat tukeneet:


Etelä-Pohjanmaan Metsänhoitoyhdistysten Liitto
Husqvarna
Kemira
KPO Maatalous
Keski-Pohjanmaan Maakuntaliitto
Keski-Pohjanmaan Maatalouskeskus
Keski-Pohjanmaan Metsälautakunta
Keski-Suomen Metsänhoitoyhdistysten Liitto Maataloustuottajain Keski-Pohjanmaan Liitto
Metsäalan Toimihenkilöliitto
Metsälehti
Metsänomistaja
Metsä-Serla
Osuuskunta Metsäliitto Pohjanmaan metsäkonttori
Osuuspankki
Pohjanmaan Puu Oy
Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyhdistysten Liitto
Säästöpankki
Yksityismetsätalouden Työnantajat ry
Österbottens Skogsvårdsföreningars Förbund

 

LUKIJALLE

Saatuani tiedon Keski-Pohjanmaan Metsänhoitoyhdistysten Liiton hallituksen päätöksestä, että 50-vuotishistoriikin laatiminen annetaan allekirjoittaneen tehtäväksi, otin tehtävän mielihyvin vastaan. Koin sen luottamuksenosoituksena, mutta myöskin kunniatehtävänä. Historiikki valmistui juuri ennen pidettävää juhlakokousta.

Liitto perustettiin talvisotaa seuranneen välirauhan aikana. Edessä oli monta jatkosodan vuotta, jolloin olosuhteet kotirintamallakin olivat poikkeukselliset. Näin ollen on ymmärrettävää, että Liiton toiminnan käynnistyminen oli vaikeaa. Toimintaa kuitenkin jatkosodan aikanakin jossain määrin oli.

Historiikin tekijän kannalta koen pahimpana puutteena sen, että pöytäkirjoja, toimintakertomuksia ym. dokumenttiaineistoa ei ole riittävästi. Aineistoa on kenties hävinnyt tai sitä ei toiminnan vähäisyyden vuoksi ole tuotettukaan. 1940–1950-luvuilta on käytettävissä niukasti pöytäkirjoja ja toimintakertomuksia, jotka ovat arvokkainta lähdeaineistoa. Tuolta ajalta on sen sijaan löytynyt valtakunnallisen Metsälehden ja sanomalehti Keskipohjanmaan uutispalstoilta arvokasta tietoa historiikin tekijälle.

Metsien merkitys -osa alkaa jo 1500-luvulta, kertoen metsien merkityksestä suomalaisille historian eri aikakausina. Kirjoitus etenee vähitellen tämän vuosisadan ensimmäisille vuosikymmenille, aikoihin, jolloin ensimmäisiä metsänomistajien järjestäytymisiä toimeenpantiin. Lähdekirjallisuutena olen käyttänyt seuraavia teoksia tai julkaisuja:

Walter Kummerly: Maailman metsät ja metsien maailma,
Antero Piha: Metsänhoitoyhdistyslain syntyvaiheet,
Seppo Zetterberg: Puusta pitemmälle Keski-Pohjanmaan Piirimetsälautakunta 1929-1978,
Metsäliitto 1934-1984
Keski-Pohjanmaan metsät v. 1982

Kokkola 14.12.1990

Rauno Laasanenkotisivut yhdistykselle