Yhteystiedot

Alnus ry
Mastotie 10
68100 Himanka

Metsät / Meidän metsämme / Vihreä kulta
  

Tarinat on julkaistu aikaisemmin Vanhaa Räyrinkiä kirjassa, jossa olevat tarinat on koottu Aila Haapalan vetämän  perinnepiirin muisteluista sekä haastatteluista ja asiakirjoista.

Kirjoittajat: Marjatta Pulkkinen, Juhani Kentala ja Anna-Leena Alaspää.
Artikkelit julkaistaan www.alnus.fi/ -sivuilla tekijöiden luvalla.

Vihreä kulta

Kirjoittajat:

Marjatta Pulkkinen

Metsät loppuvat!  

 
 

Arvokas puualan vieras

 
 

Uitto

Rapakkoleuan tukit

  

Parkkuulta uittoon

  

Porasenjoella

  

Miesponttuu, hevosponttuu ja pukseeri

   

Ne tukkilaiset

  

Terva ja Sysi

Juhani Kentala

Sahamyllyt

Saaren saha


Anna-Leena Alaspää

 

Heikkilän Seikankosken saha ja mylly


   

Räyringin höyrysaha


   

Plankkusahat

   

Pärehöylät

Marjatta Pulkkinen

Metsästys

 
   

Sudenkalli

   

Pikkuriistaa

 


kotisivut yhdistykselle